Kan vi ta fram ditt riktiga jag?

På engelska

Information om psoriasisstudien

Deltagandet i psoriasisstudien kommer att pågå i upp till 19 månader. Det omfattar en 5 veckor lång screeningperiod, en 12 veckor lång behandlingsperiod, en 40 veckor lång underhållsperiod och en 24 veckor lång uppföljningsperiod.

Alla studiedeltagare delas in i två behandlingsgrupper, en som får försöksläkemedel och en som får ett godkänt läkemedel mot psoriasis (kallas även komparatorn).

Studien är utformad som en blindad studie. Det innebär att varken patienten eller läkaren som utvärderar patientens psoriasis (eller hudlesioner) känner till vilken behandling varje patient får.

I den här studien får alla patienter subkutana (under huden) injektioner med aktivt läkemedel (försöksläkemedlet eller komparatorn) och med placebo (innehåller inga aktiva innehållsämnen).

Försöksprodukten självadministreras av patienten (eller av en vårdgivare). Injektionerna med komparatorn administreras däremot av klinikens personal under ett besök. Eftersom sprutorna med komparatorn och dess placebo ser olika ut ansvarar klinikens personalen för adminstreringen av komparatorinjektionerna. Klinikens personal har instruerats att dölja sprutan som används så att patienten inte ser den, både före, under och efter injektionen av komparatorn.

Läkemedel och behandlingar som ska undvikas under den här studien

Huvudrutiner och undersökningar

I det här besöksschemat listas de huvudrutiner som äger rum vid vart och ett av studiebesöken. Studiepersonalen kan ge dig en ungefärlig uppskattning av hur lång tid varje besök bör ta.

Besök 1

Besök 2

Besök 3

Besök 4

Besök 5

Besök 6

Besök 7 och 8

Läsa och skriva under det informerade samtycket

Gå igenom sjukdomshistorien

Kroppsundersökning

Bröstkorgsröntgen

Gå igenom aktuella läkemedel

Vitala tecken

Gå igenom befintliga tillstånd/oönskade händelser

Få studieläkemedel

Frågeformulär

EKG

Blodprov

Urinprov

Graviditetstest (för kvinnor i fertil ålder)

Besök 9

Besök 10 och 11

Besök 12

Besök 13 till 15

Besök 16

Besök 801 och 802 (V803 endast vid behov)

Läsa och skriva under det informerade samtycket

Gå igenom sjukdomshistorien

Kroppsundersökning

Bröstkorgsröntgen

Gå igenom aktuella läkemedel

Vitala tecken

Gå igenom befintliga tillstånd/oönskade händelser

Få studieläkemedel

Frågeformulär

EKG

Blodprov

Urinprov

Graviditetstest (för kvinnor i fertil ålder)